Make your own free website on Tripod.com

scheuringindekerk

pauselijke- en keizerlijke ban

Home | renaissance | aflatenhandel | Maarten Luther | (contra)reformatie | pauselijke- en keizerlijke ban | concilie | maatregelen | kerkgebouwen

PAUSELIJKE- EN KEIZERLIJKE BAN

De 95 stellingen van Maarten Luther werden al na een korte tijd in het Duits met de boekdrukkunst gedrukt en onder het volk uitgedeeld. Alle mensen, ook de gewone mensen wisten zo van de ideeen van Luther af. Steeds meer mensen hingen Luther aan en steunden hem in zijn ideeen. Ook steeds meer Duitse vorsten steunden Luther om van de macht die de paus had over hun rijk, af te komen. De paus liet in 1520 een pauselijke bul verschijnen (een bekendmaking waaraan stond dat Luther 60 dagen kreeg om zijn ´vergissingen´ te herroepen). Anders werd hij tot ketter uitgeroepen, die niet meer bij de katholieke kerk mocht horen. De straf voor een ketter was: de brandstapel. Luther was het hier niet mee eens en verbrandde de bul in het openbaar. De paus vroeg aan keizer Karel V om Luther ook in de ban te doen, Luther zou dan voor de staat en de kerk vrij zijn. Dat betekent dan betekende dat hij niet meer beschermd werd en dat iedereen Luther kon vervolgen. Karel V durfde dit echter niet omdat Luther zoveel aanhangers had gekregen, waaronder vele Duitse vorsten. De Duitsevorsten hadden het zo gedaan dat de zaak Luther werd verzet naar de Duitse rijksdag in Worms 1521.De rijksdag was een belangrijke vergadering van de grootste Duitse vorsten. Luther zei dat hij niets wilde herroepen. Uiteindelijk lukte het Karel V om Luther in de ban te doen. Karel V deelde affiches uit zodat Luther werd bestreden.

 
WIE IS KAREL V EIGENLIJK?
 
Karel V werd in 1500 in Gent geboren. 19 jaar later reageerde Karel V als keizer over het grootste en welvarendste rijk sinds de Romeinen. Ongeveer 40 jaar lang hoorde bijna de helft van de Europeanen tot zijn volk. De Spaanse kolonies hoorden ook bij zijn rijk. Omdat Karel V zelf Katholiek was wilde hij dat zijn volk ook Katholiek werd, bovendien dacht Karel V dat als iedereen Katholiek was er orde en vrede zou zijn. Omdat er in de tijd van Karel V een nieuwe tijd aanbrak was het moeilijk zijn dromen waar te maken. Op een gegeven moment was het rijk zo groot geworden dat het moeilijk was om nog goed te regeren over zijn rijk. Daarom zette hij, wat erg vreemd was voor een vorst, in 1555 afstand van de troon. Het rijk werd tussen de twee broers van Karel V, Filips II en Ferdinand I, verdeeld. Zij erfden het. Karel V besloot zich terug trekken in een Spaans klooster. Hij overleed in datzelfde klooster in 1559.
munt met Karel V erop
 
plaatje van Karel V op zijn paard

 

 

 

by chiara en eva™