Make your own free website on Tripod.com

scheuringindekerk

concilie

Home | renaissance | aflatenhandel | Maarten Luther | (contra)reformatie | pauselijke- en keizerlijke ban | concilie | maatregelen | kerkgebouwen

WAT IS EEN CONCILIE?

 
Een concilie is een kerkvergadering van bisschoppen. Hier worden besluiten  genomen over het geloof en de organisatie van de katholieke kerk. Karel V deed een aanzoek om een concilie om  de eenheid van geloof voor zijn hele rijk te bewaren. De keizer wilde een algemeen concilie, waar ook naar de protestanten werd geluisterd. De katholieken zouden zelf hervormingen moeten voorstellen. Het idee daarachter was dat de protestanten dan vanzelf minder aanhang zouden krijgen. Op 13 december 1545 werd het concilie van Trente geopend en het zou met onderbrekingen 18 jaar duren. Alleen bij de 2e vergadering waren die protestanten erbij. Ze gingen weg toen bleek dat er niet naar ze geluisterd werd. Het concilie was de eerste reactie van de katholieke kerk tegen de reformatie. Dat is de contrareformatie. Met de contrareformatie probeerden de mensen de reformatie ongedaan te maken, het maakt niet uit hoe. Als dat niet lukte wilden ze de reformatie in iedergeval niet laten uitbreiden.
 
concilie van Trente

 

 

by chiara en eva™