Make your own free website on Tripod.com

scheuringindekerk

maatregelen

Home | renaissance | aflatenhandel | Maarten Luther | (contra)reformatie | pauselijke- en keizerlijke ban | concilie | maatregelen | kerkgebouwen

WELKE MAATREGELEN WERDEN ER GENOMEN?

Op 15 juli 1563 werden alle besluiten van het concilie voorgelezen en ontekend. Een half jaar later ging de paus akkoord. En van de bisschoppen, Ragazzoni, gaf in de alottoespraak een samenvatting van de hervormingen die de katholieke kerk zou gaan doorvoeren. Een paar misverstanden in de katholieke kerk werden ongedaan gemaakt, maar er werden ook andere maatregelen genomen. Aanhangers van Luther en andere hervormers bleven voor de kerk ketters. De inpuisitie, de kerkelijke rechtbank, moest de ketters berechten. Inquisiteurs zochten de ketters op en berechtten ze. Er waren lichte en zware straffen. Een pelgrimstocht was bijvoorbeeld licht, verbranding(dat niet zo vaak werd uitgevoerd)was de zwaarste straf.
 
 
ragazzoni

Ragazzoni: Lo stemma della Famiglia Ragazzoni
dit is het familiewapen van ragazzoni
 

 

 

by chiara en eva™